FON-ov centar za razvoj karijere

Projekat Fakulteta organizacionih nauka, započet 2004. godine. Njegova misija je da pruža mogućnosti za razvoj, implementaciju i usavršavanje stvaralačkog, preduzetničkog i naučnog potencijala studenata Fakulteta organizacionih nauka.
Fakultet nas u potpunosti podržava i spremno isprati svaku našu inicijativu. Oduvek je imao sluha za potrebe i ideje svojih studenata i mnogobrojnim primerima pokazao da dobra vizija, timski rad i poštovanje studentske inicijative pokreću mašineriju dobrih iskustava i osećanja.

MISIJA


Pružiti  mogućnost za razvoj, implementaciju i usavršavanje stvaralačkog, preduzetnickog i naučnog potencijala studenata Fakulteta organizacionih nauka kao budućih stručnjaka iz oblasti menadžmenta, operacionog menadžmenta, informacionih tehnologija i menadžmenta kvaliteta i standardizacije, kroz saradnju sa privrednim, naučnim, državnim i drugim institucijama, kao i istaknutim pojedincima i ekspertima.

VIZIJA


Postati vodeći Centar za razvoj karijere u regionu, koji primenom medjunarodnih iskustava iz oblasti razvoja karijere, nadograđuje stručna znanja stečena na FON-u, dostignuća ostvarena u praksi, čime doprinosi stvaranju vrhunskih stručnjaka iz oblasti menadžmenta, operacionog menadžmenta, informacionih tehnologija i menadžmenta kvaliteta i standardizacije.

Vrednosti

Timski duh

Kreativnost

Inovativnost

Posvećenost

Istrajnost

Odgovornost

Članovi

Vasilije Negić
Predsednik organizacije

Mina Petrović
Potpredsednica organizacije i supervizorka projekata

Dušan Delić
Predsednik Sektora za Informacione tehnologije

Jovana Nenadić
Predsednica Sektora za Marketing i PR

Emilija Krunić
Predsednica Sektora za Ljudske resurse i logistiku

Andrijana Petrović
Predsednica Sektora za Dizajn

Nevena Vasiljević
Predsednica Sektora za Korporativne i akademske odnose

Dušan Delić

Emilija Smiljanić

Valerija Tadić

Andrijana Opačić

Marija Milićev

Nina Vukosavljević

Mihajlo Kravić

Jovana Nenadić

Jelena Joksimović

Anja Krstić

Milica Ignjatijević

Anja Vujaković

Iva Simonović

Katarina Ivanišević

Magdalena Brković

Miljana Krstić

Stefana Pucarević

Emilija Krunić

Ana Crepulja

Jana Cekić

Jelena Živković

Jovan Stević

Lana Leovac

Marija Vasić

Nikolina Kršić

Pavle Lalić

Andrijana Petrović

Anja Kaplarević

Isidora Trajković

Lazar Marin

Vahid Ćućović

Maja Pejović

Mia Peruničić

Milica Spaić

Nađa Saković

Viktorija Janković

Nevena Vasiljević

Aleksandra Jovanović

Marko Vukojčić

Ana Sićović

Tamara Sarajlija

Milica Petaković

Nikola Nanuševski

Petar Trumpić

Nađa Milovanović

Petar Jovanović

Strahinja Stojić

Natalija Genić

Katarina Knežević

Jovan Stojanović

Iva Milošević

Andrija Đurić

Anastasija Stambolić