Pozivaju se studenti osnovnih i master studija Univerziteta u Beogradu da se prijave za obavljanje studentske prakse u kompaniji Air Serbia, u okviru organizacione jedinice MARKETING.

MARKETING – Guest Experience

 • Prati trendove, prikuplja podatke, vrši analizu tržišta i konkurencije i priprema izveštaje za potrebe Guest Experience odeljenja, kreira datoteku svih informacija i brine se da je ažurirana;
 • Sprovodi neophodne akcije za održanje nivoa usluge i proizvoda kompanije, daje predloge i učestvuje u realizaciji unapređenja postojećih proizvoda i sprovodi uvođenje novih proizvoda i usluga u okviru Air Serbia ponude;
 • Učestvuje u sprovođenju svih aktivnosti sektora kako bi realizacija bila u skladu sa kompanijskim standardima vezano za celokupnu ponudu, izgled i opremanje kabine Air SERBIA aviona i daje administrativnu podršku;
 • Koordinira nabavku, prijem, isporuku i distribuciju definisanih proizvoda u domenu rada Guest Experience na redovnim Air SERBIA i čarter letovima;
 • Učestvuje u analizi realizacije prodaje i profitabilnosti ostvarenih rezultata po svim relevantnim parametrima.

MARKETING – Trade Marketing

 • Кoordinacija Ugovora , implementacia marketinških aktivnosti na terenu
 • Кoordinacija promotivnih aktivnosti definisanih brend planovima
 • Praćenje marketinškog materijala i evidencija o istom
 • Posete poslovnicama, aerodromu radi kontrole marketinških plasmana
 • Administrativni posao, praćenje dokumentacije
 • Rad sa sektorom Nabavke, Pravnim sektorom, Finasijama, E–commerce timom itd…

———————————————————-

Praksa će trajati od 16. juna do 16. septembra 2021.

————————————————-

Mogu da se prijave studenti osnovnih i master studija sledećih fakulteta Univerziteta u Beogradu:

 • Fakulteta organizacionih nauka
 • Fakulteta političkih nauka
 • Ekonomskog fakulteta

Način prijave: Potrebno je da se student registruje u zoni za studente na portalu www.studentskapraksa.com i aplouduje svoj CV, i prijavi se za željenu poziciju za praksu.

Rok za prijavu: 04/06/2021.