Prijavi se!

Organizacija Smart kolektiv raspisala je poziv za mlade ljude koji imaju između 18 i 35 godina,
motivaciju i želju da sa svojim timom utiču pozitivno na svoju zajednicu, a istovremeno i da
zarađuju, da se prijave na Regionalni inkubator za socijalno preduzetništvo.
RISE – Regionalni inkubator za socijalno preduzetništvo je projekat za motivisane i posvećene
mlade ljude, koji su spremni da izdvoje vreme za učenje i doprinesu pozitivnim promenama na
Zapadnom Balkanu. Cilj programa je da podrži ideje sa snažnom društvenom misijom koje će
region učiniti boljim mestom. Ovaj besplatni program podrške za razvoj ideja socijalnog
preduzetništva je tokom protekle dve godine okupio više od 250 mladih nosioca promena,
preduzetnika i preduzetnica.
RISE će okupiti mlade ljude koji imaju ideju ili inovativno rešenje za novi i bolji pristup
obrazovanju, osnaživanju žena, kulturi, ruralnom razvoju, zdravlju ili zaposlenosti u svojoj
zajednici i pružajući veštine, znanje i iskustvo socijalnog preduzetništva pomoći će im da reše
socijalna ili  pitanja zaštite životne sredine koja ih interesuju, istovremeno dajući im priliku da
zarade dok rade nešto u šta veruju!

RISE program sastoji se od 2 faze – ideacije i inkubacije. Tokom 3 meseca faze ideacije učesnici
će graditi svoju ideju od nule do biznis modela. Na tom putovanju imaće podršku eksperata i
mentora, sa kojima će proći kroz sve važne korake u pokretanju socijalnog preduzeća. Dva
najbolja tima iz Srbije odnosno ukupno 12 timova iz regiona, dobiće i dodatnu finansijsku i
praktičnu podršku da sprovedu svoju ideju i unaprede razvoj svog poslovanja tokom faze
Inkubacije.
Prijavljivanje za RISE program vrši se popunjavanjem formulara kom možete pristupiti klikom na dugme na vrhu strane!

Prijave za program otvorene su do 6. novembra u 23:59h

Više informacija o RISE programu, šta očekuje timove na RISE putovanju i kriterijumima za
učešće dostupno je na ovom linku.