Tim 99 doo Beograd jedna je od vodećih kompanija na srpskom tržištu koja se bavi uvozom i distribucijom alkoholnih pića i vina, kao i maloprodajom u specijalizovanim radnjama za prodaju pića i cigareta.

Opis posla:
– kontinuirani I planski rad na razvoju brendova iz našeg uvoznog portfolia kroz organizovanje i
sporvodjenje trade aktivacija u nasem malopordajnom lancu, KA i HoReCa (hoteli-resotrani-
caffe) objektima na teritoriji Srbije i regiona
– organizovanje i sporvodjenje digital i ATL kampanja
– unapređenje naših prodajnih i marketing performansi korišćenejm različitih alata marketing
mixa u cilju ostavrenja kvantitativnih i kvlaitativnih planova

Kvalifikacije:
– Komunikativnost
– Analitičnost
– Pregovaračke veštine
– Poznavanje poslovnog bontona
– Samostalnost
– Samoinicijativa
– Kreativnost
– Znanje u sferi marketinga (trade i digital)
– Rad u MS OFFICE i PHOTOSHOP-u
– Rad na socijalnim mrezama

Kontakt: nikola.stevanovic@tim99.net

.