Prijavi se!

Švajcarska kompanija LUKOWA Group (lukowa.com), koja predstavlja globalni konglomerat sačinjen od 12 kompanija sa aktivnostima, pre svega, u okviru prehrambene, industrije visokih
tehnologija, nekretnina i investiranja.

LUKOWA Group beskompromisnom efikasnošću isporučuje vrhunske
proizvode i visoko pouzdane usluge na tržištima širom sveta preko 35 godina. Više od 300 zaposlenih radi na
obezbeđivanju vrhunskog kvaliteta ka svim našim globalnim klijentima i partnerima.

LUKOWA Academy je besplatan trening program, namenjen studentima, koji se realizuje petu godinu za redom.
Cilj programa je razvoj i unapređenje znanja i veština studenata u oblastima poslovanja i menadžmenta,
korporativne komunikacije i prodaje, finansija, upravljanja zalihama, nekretnina i međunarodne trgovine.

Nakon uspešnog završetka LUKOWA Academy programa učesnici će biti nagrađeni sertifikatom, dok će najuspešniji
kandidati, i ove godine, dobiti ponudu za plaćenu praksu, kao i mogućnost zaposlenja u kompaniji LUKOWA.

Program je osmišljen za studente završnih godina osnovnih studija i studente master studija pre svega Fakulteta
organizacionih nauka, Ekonomskog, Poljoprivrednog, ETF-a, TMF-a i FTN-a
Akademija se odvija kroz niz predavanja, workshop-ova, hands on radionica, meet up-ova i konsultacija i završava rešavanjem i prezentacijom rešenja studije slučaja.
Program se izvodi na engleskom.
Planirano je učešće do 25 odabranih studenata.

Detaljnije informacije o programu i kompaniji možete pronaći na adresi lukowa.com/academy.